Historia Stowarzyszenia

3 listopada 1995 roku dzięki inspiracji ówczesnego Prezydenta Miasta Gdańska Tomasza Posadzkiego oraz konsula w Toronto Andrzeja Brzozowskiego w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga zawiązał się komitet organizacyjny obchodów milenijnych Gdańska na terenie torontońskiej metropolii.

 

Chciano przypomnieć Polonii o wspólnych korzeniach i tradycjach, a kanadyjskiej społeczności przybliżyć ciekawą historię, przepiękną architekturę i kulturowy dorobek Gdańska.

W 1997 roku pierwotnie zawiązany komitet organizacyjny obchodów 1000-lecia Gdańska na terenie torontońskiej metropolii przekształcił się w Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie na czele którego stanęła Zuzanna Stupak - absolwentka Wydziału Humanistyki Universytetu Gdańskiego.

 

Do Stowarzyszenia wstępowali rodowici Gdańszczanie, ludzie związani z Gdańskiem poprzez szkołę, pracę a także Ci, których Gdańsk oczarował swoim pięknem.

 

Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie zarejestrowane jest w Ministry of Consumers jako Non Profit Organization i współpracuje z wieloma organizacjami polonijnymi na terenie metropolii Toronto.

 

Czytaj więcej >20-lecie Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie

 

W sobotę 12 listopada 2016 w pięknej sali „Millennium Gardens Centre” w Brampton podczas „Balu Lwów Gdańskich” Stowarzyszenie Gdańszczan świętowało dwudziestolecie istnienia oraz bogatą działalność społeczną.

 

Podczas spotkania uhonorowano medalami i dyplomami Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie oraz jego członków za wyjątkowe zaangażowanie w promocji Gdańska i Pomorza.

Odchodzący członkowie Zarządu Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie zostali odznaczeni medalami przez Kongres Polonii Kanadyjskiej za wiele lat pracy społecznej na rzecz Gdańska, Polonii i Polski. Zuzanna Stupak - prezes (20 lat prezesury, złoty medal KPK), Krzysztof Korczyński - wiceprezes (15 lat działalności, srebrny KPK), Barbara Kwiecińska - skarbnik (20 lat działalności, srebrny KPK) i Elżbieta Kluz - czlonek Zarządu (5 lat, brązowy KPK).

 

Przywitano nowy, wybrany 5 października 2016 roku zarząd na czele którego stanęła prezes Barbara Duda. Pozostali członkowie to: Elżbieta Kluz - wiceprezes, Barbara Gilewicz - skarbnik, oraz członkowie Zarządu Teresa Stalińska, Mirosław Śliwiński i Jarosław Kluz.

 

Zuzanna Stupak została Honorowym Prezesem Stowarzyszenia.

 

Czytaj więcej >

Kontakt

Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie

 

Centrum Polskiej Kultury im. Jana Pawła II

 

4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario L4Z 1C3

 

E-mail: info@gdanszczanie.ca

 

Spotkania stałych członków Stowarzyszenia odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz.20:00.